• Psikodrama

Moreno, evrenin en gelişmiş canlısı olan insanda üç temel dinamiğin farkına varmıştır: Spontanlık, yaratıcılık ve eylem. Ona göre insan doğduğu günden itibaren yaşamı boyunca belli rolleri alır ve bu rolleri oynarken bu güçleri kullanır. Her üç yeteneğin birbirini bütünleyerek normal bir gelişme ve olgunlaşmaya ulaşamamaları değişik ruhsal problemleri doğurur. Doğal ve etkin bir psikoterapi yönteminin, insanın söz konusu bu üç yeteneği üzerinde çalışma imkanı vermesi gerekir. İşte bu nedenle, insanın ilişki sorunlarını ve iç çatışmalarını spontan oyun içinde rol alarak, kendine özgü tekniklerle ele alıp işleyen psikodrama tedavisini, Moreno insan doğasına en uygun olan tedavi biçimi olarak görür (Özbek, 2011; Psikodrama Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim).

Psikodrama bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar.

Yatkın Psikoloji’de yetişkinlere, çocuklara ve ergenlere yönelik ortalama 8-12 kişilik gruplardan oluşan; öfke, boşanma, sınav kaygısı, kişilerarası iletişim, yeme bozukluğu, kayıp-yas yaşama gibi belli bir sorunu konu alan tema grupları çalışıldığı gibi yaşantı grupları da çalışılmaktadır. Seanslar haftada 1 kez 1,5-2 saat olarak yaklaşık 10 hafta devam etmektedir.

  • Grupla Psikolojik Danışma / Grup Terapisi

Grupla psikolojik danışma ve grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla birlikte, lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışmaktadırlar. Yatkın Psikoloji’de gruplar genel olarak 6-12 kişiden oluşur ve haftada bir kez 1,5 saatlik seanslar halinde yaklaşık 6-10 hafta devam eder. Gruplar genellikle sosyal fobi, girişkenlik, bağımlılıklar, doğum sonrası depresyon gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp bu alanlarda kişilerin işlevselliğini arttırmayı hedeflemektedir.

  • Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır (Yaratıcı Drama Derneği).

Yaratıcı drama günümüzde çoğunlukla çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için kullanılmaktadır.

Araştırmacı Arthur T. Jershild, çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma giriştiklerini, kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet

ettiklerini, oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini, bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır.

Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinliktir.

Yatkın Psikoloji’de yaratıcı drama ile çocukların eğitimine, gelişimine, kendisini keşfetmesine, yaratıcılığını geliştirmesine, özgüvenini arttırmasına, kendini ifade edebilmesine ve sosyal iletişimini güçlendirmesine katkı sağlanarak kişilikleri güçlendirilmektedir.