Eğitim Kurumlarına Yönelik

  • Kreş, anaokulu, kolej ve okul danışmanlığı

  • Öğretmen, öğrenci, veli eğitimleri ve seminerleri

  • Kreşe, anaokuluna ve okula başlama dönemlerinde çocukların uyum sağlama sürecinin desteklenmesi

  • Çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi

  • Çeşitli sorunlar açısından (gelişimsel gerilik, özgül öğrenme, DEHB, depresyon, kaygı gibi) risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesi ve gelişimlerinin takip edilmesi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti sunmak; ebeveynlere ve kurum çalışanlarına yönelik eğitim hizmetlerini de kapsayan danışmanlık faaliyetleri.

Yatkın Psikoloji olarak sizden gelecek taleplere göre kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda size özel detaylı bir çalışma planı hazırlayabiliriz.

Şirketlere Yönelik

  • Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen; çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme, çalışanların motivasyonunu artırma ve işe olan bağlılıklarını güçlendirme gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmak

  • Çalışanların kurumsal bağlılığı ve memnuniyetini arttırmayı hedefleyen motivasyon eğitimleri

  • Çalışanlara ve çalışan ailelerine yönelik psiko-sosyal destek programları

  • Etkili İletişim Becerileri, Etkin Beden Dili Kullanımı, Liderlik, Takım Çalışması, Stresle Baş edebilme, Öfke Yönetimi, Çatışma Çözme Becerileri gibi konularda eğitim ve seminer çalışmaları.

Yatkın Psikoloji olarak sizden gelecek taleplere göre kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda size özel detaylı bir çalışma planı hazırlayabiliriz.