Psikolojik danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Psikolojik danışmanlık, yaşamın zorlu dönemlerinde destek almak ve büyümeyi tecrübe etmek için kişisel bir fırsattır. Öfke, depresyon, anksiyete, madde kötüye kullanımı, evlilik ve ilişki zorlukları, ebeveynlik sorunları, okul zorlukları, kariyer değişiklikleri, ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, kaza, hastalık vb. Hayattaki birçok kişisel konu ile baş etmek amacıyla bu hizmete yönelinebilir.

Psikolojik danışmanlık, danışanların eğitimli ruh sağlığı profesyoneli ile birebir, güvenli, özenli ve gizli bir ortamda çalıştıkları bir süreçtir. Süreç esnasında danışman/psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile danışman/psikoterapist arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

Psikolojik Danışmanlık/Psikoterapi konularımızdan bazıları şunlardır:

  • Stresle Başa Çıkma
  • Öfke Yönetimi
  • Özgüven Problemleri
  • Kişiler Arası İlişkilerdeki Sorunlar
  • Karşı Cins İlişkilerindeki Sorunlar
  • İşyeri Sorunları
  • Depresyon
  • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
  • Sınav kaygısı
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
  • Fobiler
  • Panik Bozukluk (Panik Atak)
  • Sosyal Fobi
  • Yeme bozuklukları
  • Uyku bozuklukları
  • Psikosomatik Problemler (Ağrılar, Migren, Bayılma vb.)
  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Cinsel Kimlik Sorunları
  • Kişilik Bozuklukları
  • Bipolar Bozukluk
  • Kayıplar üzerine keder (ölüm, ilişki kopuşları, iflas)
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu, (Doğal afetler, kazalar, istismar vb. sonrası süreçler)
  • Sigara, Alkol, Kumar Bağımlılığı
  • İnternet, Oyun, Alış-Veriş gibi Davranışsal Bağımlılıklar
  • Dürtü Kontrol Problemleri
  • Trikotillomani (Saç yolma)
  • Diğer psikolojik ve sosyal sorunlar..