Çocuklardaki gelişim süreci bebeklik dönemi, okul öncesi dönem, okul dönemi ve ergenlik dönemi basamaklarını kapsar. Her dönem kendi içerisinde fiziksel, bilişsel-dil, ve duygusal-sosyal gelişim gibi başlıca alanlarda incelenebilir. 

Aileler bu dönemlerde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bazı sorunlar kısa sürede kendiliğinden ortadan kalkabileceği gibi, bazı durumlarda profesyonel destek almak gerekebilir. Bir diğer önemli nokta ise, sadece sorun yaşandığında değil, sorun yaşanmadan öncede psikolojik destek almaktır. Bu hem gelişimsel sürecin takibi hem de ilerleyen zamanlarda karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili önleyici olmak adına oldukça önemlidir.

 

Hangi konularda yardım alabilirsiniz?

Ebeveynlik Danışmanlığı

 • Hamilelik Süreci ve Anne Baba Olmaya Hazırlık
 • Sağlıklı Bebek/Çocuk/Ergen Takibi
 • Gelişimsel Sorunlar (konuşamama, tepkisizlik vb.)
 • İletişim Sorunları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma Danışmanlığı
 • Kayıp ve Yas Danışmanlığı

Uyum ve Davranış Sorunları​

 • Uyku Soruları
 • Tuvalet Sorunları
 • Yeme Sorunları
 • Karşıt Olma
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Akran Zorbalığı
 • İnatçılık
 • Tırnak Yeme
 • Saç Koparma
 • Parmak Emme
 • Mastürbasyon
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Yalan Söyleme
 • Çalma
 • Tikler
 • Cinsel Kimlik Gelişimi Sorunları
 • Arkadaşlık İlişkileri Sorunları
 • Özgüven Eksikliği
 • Depresyon, İçe Dönüklük
 • Çocukluk Çağı Korkuları (karanlık, hayali varlıklar vb.)
 • Hastane, dişçi, sünnet, kan aldırma vb. korkular

Kaygı Bozuklukları​

 • Özgül Fobi
 • Sosyal Fobi
 • Ayrılma Anksiyetesi ve Okul Reddi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Atak ve Panik Bozukluk
 • Seçici Konuşmama

 

Okul Sorunları

 • Okula Seçimi – Okula Hazır Olma 
 • Dikkat Eksikliği
 • Aşırı Hareketlilik ve Dürtüsellik
 • Öğrenme Bozuklukları

(okuma-yazma-matematik vb. ile ilgili yaşanan zorluklar)

 • Okul Başarısızlığı
 • Ders Çalışma Güçlüğü
 • Sınav Kaygısı ve Performans Geliştirme
 • Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama